ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

សិក្ខាសាលា

12
微信图片_20220523160933(1)
图片 10
13
图片 11
工厂_0023__84A9763(1)
微信图片_20220523163902
工厂_0001_L84A9968.00_01_06_22.Still009(1)

តេស្ត និងវេចខ្ចប់

图片 14
16
图片 15
图片 18

R&D ការតាំងពិពណ៌ និងឃ្លាំង

工厂_0014__84A9656(1)
微信图片_20220523161615
图片 17
图片 19
微信图片_20220523164357