ഫാക്ടറി ടൂർ

ശിൽപശാല

12
微信图片_20220523160933(1)
图片 10
13
图片 11
工厂_0023__84A9763(1)
微信图片_20220523163902
工厂_0001_L84A9968.00_01_06_22.Still009(1)

ടെസ്റ്റ് & പാക്കേജിംഗ്

图片 14
16
图片 15
图片 18

R&D, പ്രദർശനങ്ങൾ, വെയർഹൗസിംഗ്

工厂_0014__84A9656(1)
微信图片_20220523161615
图片 17
图片 19
微信图片_20220523164357