DISTAL FIBULA GÖRNÜŞ PLATASY

Gysga düşündiriş:

XC Medico® distal fibula gulplama plastinkasynda titanium we poslamaýan polatdan iki wariant bar.

Bu distal fibula gulplama plastinka, gapdal malleolus döwüklerini hirurgiki bejermekde hirurglar tarapyndan ulanylýan iň köp anatomiki plastinka.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Distal fibula gulplama plastinka distal fibulanyň tebigy anatomiýasyna gabat gelýär, bu ýumşak dokuma zeper ýetmegini we gyjyndyrylmagyny netijeli azaldyp biler.

Operasiýa otagynda döwük azalandan soň, distal fibula gulplama plastinka fibulanyň daşky ýüzüne birikdirilýär we süňk bilen nurbatlanýar.Tabak wagtyň geçmegi bilen bedeniň süňküni bejermek üçin döwükleriň anatomiki azalmagyny saklamaga kömek edýär.Olaryň pes derejeli gurluşy ýumşak dokumalaryň gyjyndyrylmagyny azaldýar, ýöne döwükleri durnuklaşdyrmak üçin ýeterlik derejede güýçlidir.

Distal Fibular Locking Plate
dfg

Distal fibula gulplama plastinkasy titanium materialy (TC4, arassa titanium) bar.LCP distal fibula gulplaýyş plastinkasynyň kellesinde 4 sany tegelek ýüplükli gulplama deşikleri bar, 3,5 mm gulplama nurbady we kortikal nurbatlary kabul edýär.Pes derejeli dizaýn, ýumşak dokumalara ýetirilen zyýany netijeli azaldýar, süňkleriň çalt dikelmegine kömek edýär.

Plastinka şahasynyň dürli uzynlykdaky süňkleriň berkleşmegine laýyk gelýän 3-8 LCP deşik bar, gulplama we gysyş dizaýny bilen kombi deşikleri, 3,5 mm gulp nurbatlaryny we 3,5 kortikal nurbatlary kabul edip biler.Başlangyç plastinkanyň ýerleşişinde wilka gurallaryndaky deşik.

LCP ulgamynyň döwülmegi:

1. Kombi deşigi hirurga adaty örtük usullaryny, gulplanan örtük usullaryny ýa-da ikisiniň kombinasiýasyny saýlamaga mümkinçilik berýär

2. Nurbatlary gulplamak üçin sapakly deşik bölümi, burçly konstruksiýalary döretmäge mümkinçilik berýär

3. Adaty nurbatlar üçin çeýe dinamiki gysyş bölümi (DCU) deşik bölümi adük (gysyş) we bitarap nurbat pozisiýalaryna mümkinçilik berýär

Önümiň ady:

Distal Fibula gulplama plastinasy

Aýratynlyk:

3 deşik Çep we saga

4 deşik Çep we saga

5 deşik Çep we saga

6 deşik Çep we saga

7 deşik Çep we saga

8 deşik Çep we saga

Material:

Arassa titanium (TC4)

Degişli nurbat:

3,5 mm Gulp nurbady /3.5mm Kortikal nurbat

Faceerüsti gutardy:

Titan üçin okislenme / freze

Bellik:

Custöriteleşdirilen hyzmat elýeterli

Arza:

distal fibulanyň döwülmegi

jdhf

2c12e763

products_about_us (1) products_about_us (2) products_about_us (3) products_about_us (4) products_about_us (5)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler