• 4
 • 5
 • 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 1
 • 2
 • 3

XC Medico we zawodymyz, 5000 inedördül metr meýdany we jemi 278 işgäri, şol sanda 54 bakalawr, 9 magistr we 11 ylymlaryň doktory derejesini almak üçin Hytaýyň ortopediýa pudagynyň esasyny düzýän Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäherinde ýerleşýär.

 

15 ýyl gözleg we ösüşden soň, indi oňurga ulgamy, dyrnak ulgamy, gulplama plastinka ulgamy, esasy gurallar ulgamy we lukmançylyk güýji gurallary ulgamy ýaly 6 sany ortopediki önüm bar.We weterinariýa ortopediki önümleri ýaly täze ugurlary ösdürmegi dowam etdirýäris.

Has köp

Zawodyň güýji

4300㎡ ussahana we 278 işçi

Qualityokary hil we howpsuzlyk

Döredilenimizden bäri 17 ýylda lukmançylyk taýdan näsazlyk ýok

Scientificokary ylmy gözleg ukyby

14 şahadatnama, 34 patent we 8 kliniki taslama

Producokary öndürijilik

12 Önümçilik liniýalary, 121 maşyn we enjamlar

Çalt eltip bermek

Equeterlik inwentar, aksiýa harytlary üçin 3-5 iş gününde gowşuryň

Factory Strength
High Quality and Safety
High Scientific Research Ability
High Productivity
Fast Delivery
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Learning About OLIF Surgery

  OLIF hirurgiýasy barada öwrenmek

  OLIF hirurgiýasy näme?OLIF (oblique lateral interbody fusion), oňurga siňdiriş operasiýasyna minimal invaziv çemeleşme bolup, onda ...
 • EXPO MED EXHIBITION

  EKSPO MED sergisi

  Meksikanyň lukmançylyk enjamlary lukmançylyk enjamlary (EXPOME) Meksikadaky serginiň salgysy: Conscripto 311. Colonia Lomas de ...
 • Team Building Activity

  Topar gurmak işi

  Işgärleriň has gowy akyl dünýägaraýşyna eýe bolmak, toparyň güýjüni ýokarlandyrmak we toparlaýyn işini gowulandyrmak üçin kompaniýamyz topar döretmek işini gurnady. Öňünden ...