• ab11

10 ýyl gözleg we ösüşden soň, indi oňurga ulgamy, dyrnaklaryň biri-birine baglanmagy, plastinka gulpy, trawma ulgamy, esasy gurallar ulgamy we lukmançylyk güýji gurallary ulgamy ýaly ortopediki önümleriň 6 sany esasy seriýasy bar ..

Kompaniýamyzda gaýtadan işleýän merkez, uzynlyk, CNC torna, degirmen maşynlary, ýokary tizlikli awtomat tornalar, WEDM, gidrawlik maşyn, polishing, arassalaýyş enjamlary, lazer nagyş enjamlary, suw arassalaýyş enjamlary bar ..

Has köp

Çalt eltip bermek

Equeterlik inwentar, aksiýa harytlary üçin 3-5 iş gününde gowşuryň

Qualityokary hilli we howpsuzlyk

Döredilenimizden bäri 17 ýylda lukmançylyk taýdan näsazlyk ýok

Zawodyň güýji

4300㎡ ussahana we 278 işçi

Producokary öndürijilik

86 maşyn

Scientificokary ylmy gözleg ukyby

14 şahadatnama, 34 patent we 8 kliniki taslama

 • Team Building Activity

  Topar gurmak işi

  Işgärleriň has gowy akyl dünýägaraýşyna eýe bolmak, toparyň güýjüni ýokarlandyrmak we toparlaýyn işini gowulandyrmak üçin kompaniýamyz topar döretmek işini gurady. Öňünden ...
 • Elastic Intramedullary Nail – God’s Gift to Children

  Elastik içerki dyrnak - Hudaý & # ...

  Elastik durnukly intramedulýar dyrnak (ESIN), çagalarda ýörite ulanylýan uzyn süňk döwükleriniň bir görnüşidir.Kiçijik trawma we minimal invaziv ope bilen häsiýetlendirilýär ...
 • Sales Promotion in March

  Mart aýynda satuw mahabaty

  Ilki bilen, geçmişdäki hemmäňize tüýs ýürekden sag bolsun aýdýarys.Wagt uçýar, Fewral gözüňi ýumup geçdi we indi mart.Hytaýda öndürijiler elmydama ...